Vår verden

Vi jobber for å lede en ansvarlig virksomhet i en utfordrende bransje. Vi er sterkt forpliktet til at ansvar handler mer om hva vi gjør enn hva vi sier, og derfor forplikter vi oss også til å ha klare og detaljerte retningslinjer og dokumentasjon for vår innsats. Det er flere arenaer vi kan engasjere oss i, fra vår ddesignfilosofi, utvalgte materialer og sertifiseringer til vårt leverandørsamarbeid og miljøpolitikk. På
de neste sidene kan du lese mer om hva ansvarlig forretningsatferd betyr for
oss og hvordan vi engasjerer oss. Vårt oppdrag er først og fremst å skape vakre
og komfortable kvalitetsklær. Vårt fokus på kvalitet starter eller slutter
imidlertid ikke med produktene våre, men gjelder også hvordan vi jobber med
sosialt og miljømessig ansvar i vår virksomhet i Ikast, Danmark, så vel som i vår
leverandør kjede.

CSR-mål

 • 1

  Leverandøransvar


  Sørge for at antall leverandører med gjennomført sosialrevisjon skal være minst 90 % av kjøpevolum lik BV. Av disse må minst 85 % ha oppnådd resultatet "A" eller "B" eller "C" i henhold til Amfori-BSCI 2.0, system one, eller tilsvarende. De resterende 10 % må involveres i revisjonsprosessen ved å i det minste signere etiske retningslinjer og fylle ut et selvevalueringsverktøy. Vi vil etterstrebe å dokumentere fabrikkenes status med visuelt materiale.

 • 2

  Kjemisk sikkerhet


  Sørge for at 95 % av Claires leverandører (BV) har signert Claires kjemikalieprogram og at det gjennomføres minst 15 kjemikalietester årlig på karakterer fra hovedleverandører i henhold til testplanen vår, som er basert på en risikovurdering.

 • 3

  Medarbeiderutvikling


  Tilby relevant videreutdanning til alle interne fagfolk med det overordnede målet å støtte selskapets utvikling, inkludert å sikre at vi når målene våre. Målene er som følger: a. Minst 15 % av alle ansatte skal få førstehjelpsopplæring med bruk av hjertestarter. b. Minst 15 % skal få opplæring i grunnleggende brannslukking. c. En lik andel menn og kvinner skal være i lederstillinger eller engasjert i konfidensielt arbeid.

 • 4

  Fellesskapsstøtte


  Donere totalt 200 000 DKK til støtteordninger, veldedige organisasjoner og kulturelle og/eller sportsrelaterte begivenheter.

 • 5

  Sertifiseringer


  Vi øker andelen sertifiserte varer til 55 % av vår totale BV, og sikrer at flere av produktene våre oppfyller de høyeste etiske og miljømessige standardene.

 • 6

  Interessentkommunikasjon


  Vi prioriterer transparent kommunikasjon. Vi deler selskapets status gjennom videoer eller på andre måter minst to ganger i året med utvalgte interessenter, og bygger på de sterke relasjonene som ble skapt under COVID-19.

 • 7

  Veldedige donasjoner


  Vi er dedikert til å ha en positiv innvirkning. Derfor vil vi donere testere og feilvarer til veldedige organisasjoner minst to ganger i året, og gi støtte til de som trenger det.